boş-bikar

boş-bikar
z. İşsiz, boş-boşuna, veyil. Boş-bikar gəzmək. Boş-bikar qalmaq. – <Firuz> boş-bikar oturub qalır. Ə. M.. <Məsmə:> Sənin nəyinə yaraşır gedib boş-bikar oturub çərəkə höccələyəsən? M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • bikar — sif. və zərf <fars.> 1. İşsiz, peşəsiz, məşğuliyyətsiz. Bikar adam. Bu gün bikaram. Bikar gəzmək. Bikar olanda bizə gəl. – <Əşrəf bəy:> Mənim işim belə düşübdür ki, bir dəqiqə bikar otura bilməyirəm. . N. V.. <Hüseyn:> Əgər bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boş — sif. və zərf 1. İçində heç nə olmayan. Boş qutu. Boş dükan. Boş çamadan. Boş şüşə. – Boş çuval dik durmaz. (Ata. sözü). Boş əl ilə məc. – heç bir şey əldə etmədən, heç bir şeyə nail olmadan, əlində heç bir şey olmadığı halda. Boş əl ilə üstümüzə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • avara — 1. <fars.> 1. is. Heç bir işlə məşğul olmayaraq boş boş gəzən adam, işsizgücsüz adam. Burası xırda alverçilərin və bazar avaralarının dolandığı yer idi. M. İ.. // sif. İş bacarmayan, bir iş yiyəsi olmayan heç şeyə yaramayan. . . Qaraca qız… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • veyil — sif. Avara, boş boşuna gəzən, heç bir iş sahibi olmayan. Veyil adam. // İs. mənasında. <Nabat:> Sən elə veylin üstündə öz əmini niyə belə ağrıdırsan? S. R.. veyil veyil zərf Avara avara, boş boşuna, heç bir işdən yapışmayaraq, boş bikar.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məəttəl — is. <ər. müəttəl> 1. Gözləmə, intizar. Elə kəndlilər bu sözün məəttəli idi(lər). Qant.. <Vahid:> Elə bil anam bu suala məəttəl imiş. B. Bayramov. // Yubanma, intizarda olma. <Xannazir öz dəstəsinə:> Daha nəyin məəttəlisiniz,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ozana-ozana — (Quba) boş boş, bikar, avara avara, işsiz gücsüz. – Git üzünə iş tap, nişün belə ozana ozana gəzəsən? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ejgan — (Oğuz) işsiz, boş, bikar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • eycahan — (Əli Bayramlı, Kürdəmir, Sabirabad, Salyan) işsiz, boş, bikar, asudə. – İskan eycahansa, birin ver (Sabirabad); – Eycahan gəzir (Kürdəmir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • əlah-salah — (Cəbrayıl) boş, bikar, işsiz, avara. – Bü:yün uşaxlar əlah salah qaldılar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • günsüməx’ — I (Çənbərək) boş, bikar gəzmək. – Usuf günüzü axşamatana aralıxlarda günsüyür II (Tovuz) günün təsiri ilə xarab olmaq, çürümək (qatığa aiddir). – Qatığımıza gün tüşüf günsüyüf …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”